WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

 

1. Taraflar:

Bu Yazılım Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda "Sağlayıcı" olarak anılacak olan Girist Grup, ve bu Sözleşme kapsamında "Kullanıcı" olarak anılacak olan [Kullanıcı Adı] arasında aşağıda belirtilen koşullar altında yapılır.

2. Tanımlar:

"Yazılım": Bu Sözleşme kapsamında, Girist Grup tarafından sağlanan yazılım veya uygulamayı ifade eder.

3. Lisans ve Kullanım Hakları:

3.1 Sağlayıcı, Kullanıcı'ya belirli bir süre boyunca Yazılım'ı kullanma hakkını verir.

3.2 Kullanıcı, bu lisans kapsamında Yazılım'ı yalnızca belirtilen amaçlar için kullanabilir ve üçüncü taraflara devredemez.

4. Fikri Mülkiyet Hakları:

4.1 Yazılım ve her türlü ilgili materyal, Sağlayıcı'ya ait olan fikri mülkiyet haklarına tabidir.

4.2 Kullanıcı, Yazılım'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek ve Sağlayıcı'nın haklarına tecavüz etmeyecek şekilde kullanmalıdır.

5. Güvenlik ve Gizlilik:

5.1 Kullanıcı, Yazılım'ı güvenli bir şekilde kullanmalı ve yetkisiz erişime karşı gerekli önlemleri almalıdır.

5.2 Sağlayıcı, Kullanıcı'nın kişisel verilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır ancak Kullanıcı, kendi verilerini yedeklemekten sorumludur.

6. Lisans Ücreti ve Ödeme Koşulları:

6.1 Kullanıcı, belirtilen lisans ücretini belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

7. Sorumluluk Sınırlamaları:

7.1 Yazılım kullanımı nedeniyle oluşan herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

8. Sözleşmenin İptali:

8.1 Bu Sözleşme, taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilene kadar devam eder.

Bu Yazılım Kullanım Sözleşmesi, Girist Grup ve Kullanıcı arasındaki yazılım kullanım ilişkisini düzenler.