WhatsApp
Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, Girist Grup olarak anılan [Şirket Adı] tarafından düzenlenmiştir. [Şirket Adı], Türkiye Cumhuriyeti veri koruma mevzuatına uygun olarak kişisel verilere ilişkin sorumluluğu üstlenen veri sorumlusu konumundadır.

2. Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Girist Grup, müşterileri, iş ortakları ve ziyaretçileri ile ilgili çeşitli kişisel verileri işleyebilir. Bu veriler, ad-soyad, iletişim bilgileri, demografik bilgiler, işlem geçmişi gibi müşterilere ait bilgileri içerebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel veriler, Girist Grup tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

Hizmet sağlama ve müşteri ilişkilerini yönetme

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri

İş ortaklıkları ve işbirliği yönetimi

İlgili yasal düzenlemelere uyum

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri:

Girist Grup, kişisel verileri işlerken aşağıdaki hukuki sebeplere dayanabilir:

Sözleşme yürütme

Hukuki yükümlülükler

İlgili kişinin açık rızası

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi:

Kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Bu süre, ilgili yasal düzenlemelere ve iş gerekliliklerine uygun olarak belirlenecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Veri sahipleri olarak müşteriler, iş ortakları ve ziyaretçiler, Girist Grup'un işlediği kişisel verileri ile ilgili şu haklara sahiptir:

Kişisel verilerine erişim

Kişisel verilerin düzeltilmesi

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin işlenmesine itiraz

Kişisel veri taşınabilirliği

7. Kişisel Veri Güvenliği:

Girist Grup, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

8. Aydınlatma Metni Güncellemeleri:

Bu aydınlatma metni, Girist Grup'un iş yapış şekli ve mevzuata uyum sağlaması gerektiğinde güncellenebilir.

Bu aydınlatma metni, Girist Grup tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Daha fazla bilgi veya sorularınız için lütfen [İletişim Bilgileri] üzerinden bize ulaşın.